ИСПОРАКА

За Скопје бесплатна испорака(не важи за вон градските населби и рурални подрачја).

Напoмена: Кога има акции и попусти испораката се наплаќа и за Скопје.

Испорака за останатите градови изнесува 120 денари.